Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Sioe CFfI 2017 YFC Show

Adran y Plant / Childern's Section website link Coginio a Gwaith Llaw / Cookery and Handicraft website link Adrannau Cynnyrch Gardd a Blodau / Garden Produce and Flower Section website link Adran y Merlod / Pony Section website link Adran y Defaid / Sheep section website link

/image/upload/eifion/ar_y_cae_4.JPG

Diwrnod braf o haf eto eleni
A fine summer's day again this year

/image/upload/eifion/tractor_Robin.JPG

Ennillydd cystadleuaeth Hen Beiriannau Fferm, dosbarth 68, Robin Edwards efo'i Massey Ferguson 135 Tlws yn rhoddedig gan Barry & Fay Griffiths
Winner of the Vintage Farm Machinery, class 68, Robin Edwards with his Massey Ferguson 135.
Trophy presented by Barry & Fay Griffiths

/image/upload/eifion/Cwpanau_2.JPG

Cwpanau i'w hennill
Cups to win

/image/upload/eifion/Tlysau_4.JPG

Mwy o dlysau.
More trophies.

/image/upload/eifion/May_efo_cwpan.JPG

Mrs May Roberts, ennillydd balch yn adran y Blodau
Mrs May Roberts, proud winner of the Flowers classes

Sioe CFfI 2017 YFC Show Statistics: 0 click throughs, 1341 views since start of 2018

Sioe Llan-poster.jpgSioe CFfI 2017 YFC Show

Rhaglen y Sioe sydd yn 39 mlwydd oed eleni.
Show programme which celebrates 39 years this year

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 20 click throughs, 78723 views since start of 2018