Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Hysbysebion Lleol Local Notices

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR

AR NOS FERCHER 14eg O FAWRTH 2018 AM 7-30 yh,

YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES.

THE COMMUNITY COUNCIL’S NEXT MEETING

WILL BE HELD ON WEDNESDAY 14TH OF MARCH 2018 AT 7-30 pm

AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES

GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD,
MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO ATTEND.

Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.
Rhif Ffon 01745870744, e-bost, Click to email

WELSH TO ENGLISH TRANSLATION SERVICE WILL BE AVAILABLE.

/image/upload/eifion/Rhybydd_o_ganlyniad_Archwiliad.jpg

RHYBYDD O GANLYNIAD ARCHWILIAD

/image/upload/eifion/Notice_of_Conclusion_of_Audit.jpg

NOTICE OF CONCLUSION OF AUDIT

/image/upload/eifion/DOGFEN_ARCHWILIO_Cymraeg.jpg

/image/upload/eifion/DOGFEN_ARCHWILIO_SAESNEG.jpg

Hysbysebion Lleol Local Notices Statistics: 0 click throughs, 2587 views since start of 2018

Arwydd Llansannan.JPGHysbysebion Lleol Local Notices

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 18 click throughs, 62973 views since start of 2018